Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – prezentacja

zatrudnienie ON

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało kilka interesujących prezentacji po konferencjach poświęconych kwestii aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

 

 

Jedna z opublikowanych prezentacji dotyczyła kwestii uprawnień pracownika niepełnosprawnego.

 

Ponieważ nie każda osoba z niepełnosprawnością jest świadoma przysługujących jej praw, wynikających z faktu posiadania orzeczenia, udostępniam Państwu ten interesujący materiał. Prezentacja jest o tyle ciekawa, że odnosi się do zmian w przepisach o czasie pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tego sprawie. Można w niej znaleźć także kilka ciekawych przykładów tłumaczących jak stosować konkretne zapisy.

Otwórz prezentację 

Zapraszam do lektury

Michał Mazur