Wyzwania związane z wdrożeniem standardów CSR-D

 

W chwili obecnej opracowywana jest treść standardów, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadów z osobami reprezentującymi każdą z grup interesariuszy