Aktywność zawodowa os.niepełnosprawnych

Pod poniższymi punktami znajdują się odsyłacze do opisu uprawnień, przygotowane przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych 

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego:

 

 Uprawnienia pracodawcy zatrudniającego osobę niepełnosprawną

Osoby niepełnosprawne podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą lub rolniczą

 Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne:

 Zakłady pracy chronionej

Zakłady aktywności zawodowej

 Inne

 Ważne publikacje dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych