Cel standardów

 

Do kogo skierowane są te wytyczne?

Niniejsze standardy skierowane są do pracodawców każdego z sektorów rynku – prywatnego, publicznego, jak i pozarządowego, którzy w ramach realizowanych przez siebie strategii CSR chcą uwzględniać osoby niepełnosprawne, poprzez danie im możliwości zatrudnienia i zapewnianie im warunków pracy stosownie do ich potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności.

 

Niniejsze standardy zostały opracowane w celu wskazania, jakie działania należy podjąć i wdrożyć, aby zwiększyć poziom zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych w firmie i aby pracownicy ci odczuwali satysfakcję z zatrudnienia w firmie i tym samym, by stopień ich identyfikacji z firmą był na wysokim poziomie.