Korzyści z wdrożenia stand. CSR-D

 

W chwili obecnej opracowywana jest treść standardów, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadów z osobami reprezentującymi każdą z grup interesariuszy