15 czerwca czyli dziś obchodzimy Światowy Dzień Praw Osób Starszych

The International Network for the Prevention of Elder Abuse – organizatorzy i pomysłodawcy Światowego Dnia Praw Osób Starszych – pragną zwrócić uwagę na problem nieodpowiedniego traktowania osób w podeszłym wieku oraz na wynikające stąd konsekwencje.

Osoby w podeszłym wieku są jedną z grup, którymi zajmuje się polityka społeczna. Jedną z subdyscyplin polityki społecznej jest bowiem gerontologia społeczna.

Światowy Dzień Praw Osób Starszych poświęcony jest osobom starszym, źle traktowanym, zaniedbanym i wykorzystywanym przez swoje otoczenie. Celem i głównym założeniem akcji jest propagowanie wiedzy na temat dostępnych form pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz zwrócenie uwagi na problem pozbawiania godności i należytego szacunku ze względu na wiek.

 

okładka poradnik_rpo_dla_osob_starszych-130123

Istotną kwestią jest też opracowanie praw ochrony osób starszych, aby i ta grupa społeczna mogła czuć się bezpieczniej. Każda osoba niezależnie od wieku powinna być traktowana jak człowiek, z szacunkiem.

Z tego powodu dobrze podejmować akcje, które uświadamiają i przypominają osobom w podeszłym wieku o należnych im prawach. Dlatego też udostępniam wydany przez Rzecznika Praw Obywatelskich poradnik “Prawa człowieka Poradnik dla osób starszych”.

Pobierz poradnik 

Dbajmy zatem o to, by nie tylko 15 czerwca, ale także przez cały rok, ludzie starsi mieli szansę na godne przeżywanie swojej starości.