Wdrażać CSR można także w bardzo małych firmach – Przykład firmy LULULAJ

lululaj

Powszechnie wydawać by się mogło, że tylko przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej kilku pracowników mogą wdrażać CSR. Nie jest to jednak prawdą. Doskonałym przykładem bardzo małej firmy – bo prowadzonej przez małżeństwo – jest firma LULULAJ. To przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją mebli dla dzieci, aplikując o środki finansowe ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, podjęło się wdrożenia u siebie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt LULULAJ jest realizowany od 1 czerwca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

W ramach tego projektu zaplanowano między innymi:

– stworzenie Strategii CSR firmy, uwzględniającej działania w zakresie własnego personelu, środowiska i społeczności lokalnej,

– realizację audytu na zgodność z zaleceniami normy ISO 26000,

– stworzenie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa,

– działania w obszarze środowiska naturalnego, w tym:

  • stworzenie systemu odpylania w stolarni
  • stworzenie systemu odpylania w lakierni wraz z nawiewem ciepłego powietrza,
  • zakup  wyrówniarko-grubiarki Hammer z wałem Silent Power

LULULAJ zaplanowało na końcu nakręcenie filmu z realizacji projektu i wdrażania założeń CSR w przedsiębiorstwie. Więcej szczegółów na temat realizowanego projektu, jak i samej firmy znaleźć można na stronie internetowej LULULAJ .

Zadanie stworzenia strategii CSR firmy, jak i przeprowadzenia audytu do normy ISO 26000 oraz stworzenia pierwszego raportu odpowiedzialności społecznej zostało powierzone firmie synergy4m.