Obszary CSR

W świetle zapisów Normy ISO 26000, czyli normy odnoszącej się do stosowania przez organizacje zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu, wyróżnić można następujące obszary CSR:

  • Ład organizacyjny
  • Prawa człowieka
  • Stosunki pracy
  • Środowisko
  • Sprawiedliwe praktyki rynkowe
  • Relacje z konsumentami
  • Zaangażowanie społeczne