Standardy wobec interesariuszy wewnętrznych

W chwili obecnej opracowywana jest treść standardów, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadów z osobami reprezentującymi każdą z grup interesariuszy