Standardy CSR-D

Niniejsze standardy mają na celu wskazanie wszystkim pracodawcom, którzy chcą zatrudniać osoby niepełnosprawne i jednocześnie realizują strategie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (bądź chcą je wdrażać), jak czynić strategię CSR przydatną w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i zapewnianiu im odpowiednich warunków pracy i kariery zawodowej.

W chwili obecnej opracowywana jest treść standardów, po uprzednim przeprowadzeniu wywiadów z osobami reprezentującymi każdą z grup interesariuszy

 

Przejdź do: