Home

logotyp CSR-D PL

 Corporate Social Responsibility – Disability (CSR-D) – Niepełnosprawność
i Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw 

Pod pojęciem CSR-D należy rozumieć włączanie (ogólną integrację) aspektów niepełnosprawności
w różne elementy społecznej odpowiedzialności (CSR) firmy, uwzględniając tym samym osoby niepełnosprawne jako interesariuszy firmy.

Celem tej strony jest zapoznanie z tematyką standardów
Niepełnosprawność i Społeczna Odpowiedzialność Przedsiębiorstw – CSR-D, jak też wskazanie jak włączać działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami do strategii CSR przedsiębiorstwa. Będę na niej również publikował informacje z obszaru polityki społecznej, jak i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

                                                                                            

 

     dr Michał Mazur 

 

przejdź do mapy strony CSR-D.PLCZYTAJ NAJNOWSZE WPISY