raportowanie

Ważna publikacja z obszaru CSR-D – Disability in Sustainability Reporting

Global Reporting Initative wraz z Funcjacją ONCE opracowały bardzo ważną publikację dla podmiotów zainteresowanych włączaniem aspektu niepełnosprawności do swoich strategii społecznej odpowiedzialności. Publikacja “Disability in Sustainability Reporting” jest praktycznym poradnikiem, jak włączać do tworzonych raportów społecznych aspekty odnoszące się do osób z niepełnosprawnością.

okładka - Disability in Sustainability Reporting

 

całość publikacji dostępna jest TUTAJ

Społeczna odpowiedzialność biznesu w małej rodzinnej stolarni

Społeczna odpowiedzialność biznesu staje się coraz popularniejsza. Różne przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują się na włączanie w swoje strategie zarządzania zasad społecznej odpowiedzialności. Jeszcze niedawno utożsamiano CSR jedynie z dużymi korporacjami. Dziś coraz częściej jego wdrażaniem zainteresowane są małe firmy. Również firma, jaką jest Piotr Wołkowski Pracownia Stolarska dostrzegła potencjał i korzyści z wdrażania CSR w firmie.

Poniżej zamieszczony film pokazuje, w jaki sposób można wdrażać Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) w małych firmach, takich jak Piotr Wołkowski Pracownia Stolarska (właściciel marki Lululaj).

 

Źródło: Youtube

Poziomy Aplikacji GRI

Okres końca roku jest czasem, w którym wiele podmiotów przygotowuje raporty odpowiedzialności społecznej za mijający rok (lata). Wiele firm, przygotowując raporty powołuje się na Wytyczne dotyczące raportowania społecznego (dostępne TUTAJ), przygotowane przez The Global Reporting Initiative (GRI).

Powyższa organizacja, oprócz opracowania wytycznych, przygotowała także instrukcję, dotyczącą Poziomów Aplikacji GRI. Instrukcja ta wskazuje, jakie są dostępne poziomy raportowania, jakie punkty wytycznych w ramach tych poziomów są obowiązkowe do zaprezentowania, ale też jakie są wymogi odnoszące się do wymogów weryfikacji raportu.

Instrukcja dotycząca poziomów aplikacji GRI dostępna jest TUTAJ

poziomy aplikacji GRI

O RAPORTOWANIU KWESTII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

pobrane

global reporting

Raport zrównoważonego rozwoju prezentuje informacje dotyczące wydajności ekonomicznej, środowiskowej, społecznej , oraz zarządzania.
Coraz więcej organizacji pragnie, aby ich działalność była bardziej zrównoważona oraz, by zapoczątkować proces raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, służący do mierzenia wyników, ustanawiania celów i zarządzania strategicznymi zmianami. Raport zrównoważonego rozwoju jest główną platformą do komunikowania pozytywnych i negatywnych wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju, oraz do zgromadzenia informacji, które mogą mieć bieżący wpływ na politykę, strategię i działania firm.

DLACZEGO FIRMY RAPORTUJĄ?

Firmy i organizacje mogą raportować z powodów, takich jak:

• Coraz lepsze zrozumienie ryzyk i możliwości, które napotykają
• Poprawa reputacji oraz lojalności dla marki
• Umożliwienie interesariuszom zrozumienia wyników oraz wpływów kwestii zrównoważonego rozwoju
• Podkreślenie powiązania pomiędzy wynikami finansowymi i nie-finansowymi
• Wpływanie na długofalową politykę i strategię zarządzania, oraz plany biznesowe
• Stanowienie punktu odniesienia (benchmarku) i podstawy oceny wydajności danej organizacji w zakresie adresowania kwestii zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prawa, norm, kodeksów, standardów i dobrowolnych inicjatyw
• Demonstracja wpływu organizacji oraz pozostawania pod wpływem oczekiwań w zakresie zrównoważonego rozwoju
• Porównanie wydajności danej organizacji w czasie oraz względem innych organizacji
• Przestrzeganie przepisów krajowych oraz wymagań niezbędnych do wpisania na giełdę papierów wartościowych

 

Ramowe Zasady Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju należą do grupy materiałów stworzonych przez GRI (Global Reporting Initiative). Ramowe Zasady składają się z Wytycznych Raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, Suplementów Sektorowych, oraz Protokoły do określania Zasięgu raportu oraz Techniczne. Ramowe Zasady mogą być używane przez organizacje niezależnie od wielkości, typu, sektora działalności oraz lokalizacji. Zasady używane są przez tysiące organizacji na całym świecie, stanowiąc bazę dla ich raportów zrównoważonego rozwoju.
Poniżej  można pobrać dokumenty z Ramowych Zasad Raportowania na temat kwestii zrównoważonego rozwoju GRI.  Więcej informacji na temat Ramowych Zasad jest dostępne po angielsku na stronie Przegląd Ramowych Zasad Raportowania (https://www.globalreporting.org/reporting/reporting-framework-overview) 

Zobacz:

Wytyczne do raportowania kwestii  zrównoważonego rozwoju

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju & Suplement dla sektora organizacji  pozarządowych (NGO)

 

Źródło: https://www.globalreporting.org/languages/polish/Pages/Raportowanie-kwestii-zr%C3%B3wnowa%C5%BConego-rozwoju.aspx