INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował “Informator dla osób niepełnosprawnych”. Powstał on z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

OKŁADKA INFORMATORA dla osób niepełnosprawnych 2014

Informator dla osób niepełnosprawnych 2014

Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowywania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

W „Informatorze” poruszana jest także problematyka zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz procedur ich realizacji przez różne podmioty.

Pełna informacja o programach i formach wsparcia osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Zestawienie zagadnień poruszanych w publikacji:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • Renta socjalna
  • Orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – przegląd zadań i realizatorów, w tym między innymi:

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej służące wsparciu indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji społecznej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez PFRON w ramach rehabilitacji zawodowej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej, i społecznej

  • Adresy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Adresy biura oraz oddziałów terenowych PFRON

Pobierz informator