Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest jednym z programów operacyjnych w ramach którego realizowane będą projekty w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2014-20). PO WER zastąpi funkcjonujący w kończącej się perspektywie finansowej komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Europejska zatwierdziła już zapisy PO WER, co daje drogę do opracowywania szczegółowych dokumentów wykonawczych, pozwalających na realizację projektów i korzystanie ze środków. Projekty w ramach PO WER finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponieważ PO WER stanowić będzie ważne narzędzie finansowe walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i w jego ramach realizowanych będzie wiele projektów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, postanowiłem przybliżyć w miesięczniku “Pracownik socjalny” założenia tego programu. Cały artykuł dostępny jest tutaj

pracownik socjalny stopka

Michał Mazur