Artykuł o działalności Fundacji Aktywizacja w “Pracowniku socjalnym”

pracownik socjalnz 12.2013 okładka

Wczoraj mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Fundacja Aktywizacja, znana do niedawna pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo została dopisana do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r.

W związku z powyższym warto przybliżyć kilka inicjatyw, które realizuje Fundacja Aktywizacja na rzecz osób z niepełnosprawnością. Właśnie temu poświęcony został artykuł, który kilka miesięcy temu został opublikowany w miesięczniku “Pracownik socjalny”. Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.