WYTYCZNE DOTYCZĄCE BIZNESU I PRAW CZŁOWIEKA

Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu, Fundacja im. Friedricha Eberta, a także NSZZ „Solidarność przygotowały  polską wersję językową Wytycznych (ONZ) dotyczących biznesu i praw człowieka, która powstała dzięki współpracy powyższych instytucji.

Jak zauważają autorzy publikacji społecznie odpowiedzialny przedsiębiorca to przedsiębiorca przestrzegający prawa, szanujący prawa człowieka oraz zapobiegający i minimalizujący swoje negatywne oddziaływanie na otoczenie. Wytyczne w przystępny sposób wskazują, jakie działania należy podjąć, aby ten cel osiągnąć.

Autorzy publikacji wyrażają nadzieję, że ta inicjatywa wpłynie na popularyzację zagadnienia w niej poruszanego, jak i samych wytycznych wśród polskich przedsiębiorców, administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i społeczeństwa obywatelskiego, a także do lepszego zrozumienia zjawiska oddziaływania biznesu na realizację i przestrzeganie praw człowieka. Autorzy mają też nadzieję na pojawienie się większej liczby dobrych praktyk w tym zakresie.

Treść wytycznych dostępna jest poniżej

okładka wytycznych dotyczących biznesu i praw człowieka

Źródło: Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu