Sukces polskich starań na rzecz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwach UE

 

images_4-tnews_list

Dobra wiadomość dla pracujących osób niepełnosprawnych. Komisja Europejska przyjęła właśnie nowe rozporządzenie, które będzie służyć tej grupie osób. To wspólny sukces działań polskiego rządu, dyplomacji i posłów do PE

 

Przedwczoraj Komisja Europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące wyłączeń grupowych w zakresie pomocy państwa. Zmienione przepisy mają stanowić element ambitnych reform w zakresie kontroli pomocy państwa, które będą służyć wzrostowi gospodarczemu. Jednym z elementów tych reform ma być zwiększenie elastyczności w zakresie udzielania przez państwa członkowskie UE pomocy państwa, bez obowiązku notyfikacji, przy spełnieniu określonych warunków. Rozporządzenie miało korzystnie wpływać na rozwój przedsiębiorstw i wzrost zatrudnienia oraz pomagać w przezwyciężaniu skutków kryzysu.

Pierwotna propozycja Komisji Europejskiej, przedstawiona kilka miesięcy temu, mogła mieć jednak bardzo negatywne skutki dla zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce.

W projekcie Komisji znalazł się bowiem zapis ustanawiający dopuszczalny próg pomocy państwa nie wymagającej notyfikacji na tak niskim poziomie, że wdrożenie  tego pomysłu spowodowałoby ryzyko utraty miejsc pracy przez ok. 200 tysięcy osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Dzięki interwencji strony polskiej, w tym prezydium Klubu PO-PSL, Komisja wprowadziła daleko idące zmiany do pierwotnego projektu.

Jestem zadowolony, że Komisja Europejska uwzględniła nasze postulaty – mówi europoseł Jan Kozłowski, członek Prezydium Klubu PO-PSL w Parlamencie Europejskim. – To dzięki wsparciu z budżetu państwa dla zatrudnienia tej grupy obywateli, od kilku lat obserwujemy znaczący wzrost aktywności zawodowej niepełnosprawnych. Projekt Komisji Europejskiej groził odwróceniem tego pozytywnego trendu. Co szósty obywatel UE to osoba niepełnosprawna. Należy dołożyć wszelkich starań, aby mogli oni w pełni wykorzystywać swój potencjał i przysługujące im prawa.

Źródło: http://www.jankozlowski.pl/aktualnosci/sukces-polskich-stara-na-rzecz-zatrudnienia-osob-niepelnosprawnych-w-unii