Od 1 grudnia 2017 do 28 lutego 2018 r. obowiązują nowe limity, do wysokości których można dorobić do renty

Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017 r. wyniosło 4255,59 zł – więcej o 34,90 zł niż w kwartale poprzednim.

Renta socjalna

Od 1 grudnia br. graniczna kwota przychodu, która nie wpłynie na zawieszenie renty socjalnej, wynosi 2979 zł brutto (70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia). W najbliższym kwartale dorobić więc można o 24,50 zł miesięcznie więcej niż w poprzednim okresie.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

O 24,50 zł miesięcznie więcej dorobić też można do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta nie zostanie zawieszona, jeśli nie zarobi się więcej niż 2979 zł brutto.

Kiedy renta zostanie zmniejszona?

Jeśli przychód znajdzie się w poniższych przedziałach, renta zostanie zmniejszona lub zawieszona:

  • od 2979 zł do 5532,30 zł brutto – zmniejszenie renty,
  • powyżej 5532,30 zł brutto – zawieszenie renty.

Powyższe limity dotyczą także pobierających rentę rodzinną.

źródło: http://www.niepelnosprawni.pl