Fundacja Widzialni podpowiada jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową

logo

Fundacja Widzialni we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi wydała podręcznik pod tytułem „Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress”

Podręcznik jest wynikiem współpracy Fundacji Wspomagania Wsi  z  Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.
Celem wydania podręcznika jest propagowanie dobrych praktyk w projektowaniu serwisów internetowych zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi dostępności WCAG 2.0.
Publikacja ta może być szczególnie przydatna osobom odpowiedzialnym za dostępność serwisów internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526), do końca kwietnia 2015 r. są one zobligowane do dostosowania swoich serwisów do wytycznych WCAG 2.0.

 

Więcej informacji o podręczniku oraz dostęp do treści podręcznika w serwisie Fundacji Widzialni, do którego odnośnik znajduje się tutaj