CSR

Realcja na żywo z 5. Targów CSR

5. Targi CSR

5. Targi CSR

 

Organizator Targów CSR w Polsce – Forum Odpowiedzialnego Biznesu umożliwiło umieszczanie na swoich stronach internetowych relacji live z 5. Targów CSR, które będą miały miejsce 1. kwietnia 2014 r. na Stadionie Narodowym  w Warszawie.

 

Między innymi na tej stronie znajdziecie Państwo poniżej okno video, w którym ową relację będzie można oglądać na żywo 

 

 

Serdecznie Państwa zapraszam do wirtualnej wizyty na Targach CSR za pośrednictwem tej strony!

Michał Mazur 

 

 

 

Idea Konkursu Dobroczyńca Roku

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce od kilku lat organizuje Konkurs Dobroczyńca Roku. Jego ideą jest promowanie firm odpowiedzialnych społecznie, które podejmują się wartych wyróżnienia działań w określonym obszarze. Tegoroczna edycja konkursu właśnie się rozpoczyna. Od wczoraj (24 marca) do 14 kwietnia będzie można oddawać swój głos w internetowym głosowaniu na firmę, która naszym zdaniem zasługuje na tytuł Dobroczyńcy Roku 2014.

Więcej o tym przedsięwzięciu dowiedzieć się można oglądając tę krótką animację przygotowaną przez organizatora konkursu.

Do Konkursu mogą być zgłaszane przedsiębiorstwa prywatne, państwowe i fundacje utworzone przez firmy, mające siedzibę w Polsce. Zgłoszenia do Konkursu mogą być przesłane przez organizacje pozarządowe, pracowników zgłaszanej firmy lub jej kierownictwo:

  • w kategorii “Projekt społeczny” –  firmę zgłasza organizacja pozarządowa.
  • w kategorii “Strategia społecznego zaangażowania” – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • w kategorii Wolontariat pracowniczy” – firmę zgłaszają jej pracownicy lub firma zgłasza się sama.
  • w kategorii “Nowe technologie w społecznym zaangażowaniu” – firma lub utworzona przez nią fundacja zgłasza się sama.
  • w kategorii “Zaangażowanie lokalne” – firmę zgłasza organizacja pozarządowa, uczestnicząca w Programie “Działaj Lokalnie”

 

Źródło: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce http://www.dobroczyncaroku.pl/

Niewidomy klient w banku, jak go obsłużyć?

Standardy CSR-D, nad którymi pracuję nie będą dotyczyły wyłącznie relacji pracodawca – pracownik (os. niepełnosprawna). Ważnym elementem standardów będą wytyczne wobec osób z niepełnosprawnością – klientów. Poniższy filmik przygotowany przez organizację: Fundacja VisMaior pokazuje, w jaki sposób zorganizować obsługę klienta niewidomego w banku.

 

 

Źródło: Fundacja VisMaior 

Publikacja “Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw”

10 lat temu została w Polsce wydana przez Komisję Europejską publikacja Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Jak bronić swoich praw. Niestety ciągle zdarzają się w Polsce okoliczności, w których osoby reprezentujące określone grupy, np. niepełnosprawni bądź cudzoziemcy mogą czuć się dyskryminowani przez instytucje państwowe lub przez pracodawców.

W takich okolicznościach warto sięgnąć do tej publikacji, w której można się dowiedzieć jak rozumiana jest dyskryminacja, ale też do jakich instytucji zwrócić się, gdy czujesz się dyskryminowany.

Pełna jej treść jest dostępna tutaj.

 

okladka dyskryminacja

„Lider dialogu z interesariuszami” – konkurs na najlepsze praktyki CSR w zakresie dialogu z interesariuszami

Konkurs przeznaczony jest dla firm, które realizują projekty CSR skoncentrowane na prowadzeniu dialogu z interesariuszami lub też projekty, których ważnym elementem składowym jest dialog z interesariuszami. Ich działania mają posłużyć innym podmiotom gospodarczym jako przykład aktywności w zakresie odpowiedzialności społecznej oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Celem konkursu jest promocja stałego, partnerskiego dialogu z interesariuszami, a także dialogu z interesariuszami jako wstępnego i niezbędnego warunku realizacji dobrych praktyk w innych obszarach CSR. Konkurs ma inspirować biznes do budowania coraz lepszych relacji ze swoim otoczeniem.

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stroniewww.odpowiedzialnafirma.pl, w którym należy opisać zrealizowany projekt – przedmiot współpracy oraz efekty działania, a także odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących planowania działań, ich realizacji, ewaluacji i komunikacji.

Nadesłane projekty zostaną poddane ocenie Kapituły Konkursu. W jej skład wchodzą eksperci Konfederacji Lewiatan oraz Deloitte.

Nabór zgłoszeń odbywa się w okresie od 17.02.2014 r. do 17.03.2014 r. Autorzy najlepszych projektów zostaną nagrodzeni podczas konferencji „Czy w biznesie mamy deficyt dialogu?”, która odbędzie się w dniu 25.04.2014 roku w Warszawie. Wyróżnione projekty będą szeroko promowane przez Konfederację Lewiatan.

Konkurs realizowany jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Partnerem konkursu jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy wraz z metodyką oceny praktyk, a także pozostałe informacje o konkursie dostępne są pod adresem www.odpowiedzialnafirma.pl.

Źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu