pełna dostępność

Muzyka dostępna dla głuchych? To jest możliwe

 

Niektórym mogłoby się wydawać, że osoby z problemami słuchu nie mogą cieszyć się słuchaniem muzyki, czy uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych, takich, jak np. koncerty muzyki poważnej. Poniższe nagranie, zarejestrowane podczas Gali Złotych Wachlarzy 2017, która odbyła się 16 grudnia 2017 r. w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, pokazuje, jak można zamigać muzykę

 

 

 

Chcecie zobaczyć więcej utworów dostępnych dla osób głuchych? Zajrzyjcie na kanał zespołu  Młodzi Migają Muzykę, który działa przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Głuchych w Warszawie, przy ul. Łuckiej, a także na profil Fundacji Kultury bez Barier na Facebooku.

Fundacja Widzialni podpowiada jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową

logo

Fundacja Widzialni we współpracy z Fundacją Wspomagania Wsi wydała podręcznik pod tytułem „Jak zaprojektować i uruchomić prostą stronę internetową? Na przykładzie platformy WordPress”

Podręcznik jest wynikiem współpracy Fundacji Wspomagania Wsi  z  Fundacją Widzialni, Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów i Szerokim Porozumieniem na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.
Celem wydania podręcznika jest propagowanie dobrych praktyk w projektowaniu serwisów internetowych zgodnych z międzynarodowymi wytycznymi dostępności WCAG 2.0.
Publikacja ta może być szczególnie przydatna osobom odpowiedzialnym za dostępność serwisów internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne, ponieważ zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 roku, Poz. 526), do końca kwietnia 2015 r. są one zobligowane do dostosowania swoich serwisów do wytycznych WCAG 2.0.

 

Więcej informacji o podręczniku oraz dostęp do treści podręcznika w serwisie Fundacji Widzialni, do którego odnośnik znajduje się tutaj