niepełnosprawni

Utwór o przełamywaniu barier i pokonywaniu strachu, który towarzyszy osobom z niepełnosprawnościami w codziennym życiu

Ona – Weronika Wróbel – Wicemiss Polski na wózku 2013 . On – wrocławski raper. Wspólnie nagrali teledysk, w którym przekonują niepełnosprawnych, że własny strach można przełamać. I mimo niepełnosprawności, można żyć pełnią życia, zaś osobom w pełni sprawnym uświadamiają, że osoby z niepełnosprawnościami, pomimo barier, z którymi muszą mierzyć się każdego dnia, chcą mieć możliwości do życia tak samo jak pełnosprawni.

 

 

Raport PFRON – Analiza sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej

logo pfron

 

W 2013 r.w ramach projektu “Zatrudnienie osób niepełnosprawnych – perspektywy wzrostu” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjęte zostały badania, których celem było zidentyfikowanie czynników determinujących aktywność zawodową osób niepełnosprawnych w Polsce. Efektem końcowym projektu były wnioski i rekomendacje dotyczące rozwiązań organizacyjnych, prawnych i instytucjonalnych na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce. Na podstawie tych wniosków i rekomendacji stworzony został powyższy raport.  Niniejszy raport jest  wprowadzeniem do realizowanego tematu badawczego. Jego celem głównym jest prezentacja zbiorowości osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej w kontekście ich cech demograficzno-społecznych i sytuacji na rynku pracy.

Raport składa się z trzech części, wprowadzenia i podsumowania.

W części pierwszej dokonano analizy czynników demograficznych i społecznych, które wpływają na sytuację osób niepełnosprawnych w Polsce i Unii Europejskiej.

W części drugiej zajęto się sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Przedmiotem analizy były osoby niepełnosprawne bezrobotne oraz pracujące, tak na otwartym, jak i zamkniętym rynku pracy oraz wolne miejsca pracy zgłaszane do publicznych służb zatrudnienia przez pracodawców, adresowane do osób  niepełnosprawnych.

W części trzeciej przedstawiono sposoby wspierania aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych. Analizę przeprowadzono na podstawie danych statystycznych dotyczących działań inicjowanych przez urzędy pracy zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Została ona dodatkowo uzupełniona o prezentację wyników badań, przeprowadzonych przez firmę AGROTEC Polska, na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, w którym wypracowane zostały pakiety wsparcia – najbardziej efektywne dla przywracania do aktywności bezrobotne osoby niepełnosprawne.

Raport zakończono podsumowaniem zawierającym podstawowe konkluzje z przeprowadzonych analiz.

Całość Raportu dostępna jest TUTAJ

Jak rozpocząć walkę? Jak walczyć, żeby zwyciężyć? How to start a fight? How to fight and win?

Jak zwyciężyć i żyć bez ograniczeń?

How to start a fight? How to fight and win? How to win and live without limits?

Poniżej zamieszczony krótki dokument, wyprodukowany przez Polna Productions, opowiada o niezwykłym człowieku, od lat walczącym ze swoją niepełnosprawnością? W filmie początkowo nie wiadomo, że chodzi o osobę niepełnosprawną, by pokazać, że niepełnosprawność nikogo nie definiuje.

Bohater filmu – Irek Sieńko to prawdziwy wojownik. Musiał się zmierzyć z ogromnym wyzwaniem i z powodzeniem podjął walkę. I co najważniejsze każdego dnia tę walkę zwycięża, dzięki czemu potrafi żyć jak każdy z nas. Jest aktywny zawodowo, uprawia sport, ma swoje pasje. Dzięki sile, jaką w tej walce nabył, chce także i innym pomagać i pokazywać, że pomimo niepełnosprawności można żyć aktywnie.

Obejrzyjcie i pokażcie ten film innym!

 

Źródło: https://www.facebook.com/polnaproductions

Oficjalne tłumaczenie na język polski „Przewodnika po programie Erasmus+”

erasmus plus

 

Komisja Europejska opublikowała „Przewodnik po programie Erasmus+” przetłumaczony na wszystkie oficjalne języki państw członkowskich, w tym na język polski.

Warto zapoznać się z tym programem, bowiem w jego ramach o środki unijne aplikować mogą także podmioty działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Fundusze pozyskane przez te podmioty wykorzystywać można m.in. na cele związane z edukacją, turystyką czy sportem osób z niepełnosprawnością i na rozwój współpracy w tym zakresie z organizacjami z innych Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Beneficjenci znajdą w przewodniku szczegółowe informacje na temat struktury programu Erasmus+, jego budżetu oraz wskazówki niezbędne do tego, by poprawnie wypełnić i złożyć wniosek. Opublikowane wytyczne zawierają informacje dotyczące:

  • terminów,
  • kryteriów kwalifikacji,
  • poziomu finansowania,
  • działań w ramach projektu,
  • procesu aplikowania.

W przewodniku po programie Erasmus+ Komisja podkreśla, że uprawnionymi do składania wniosków są wyłącznie instytucje i organizacje. Osoby indywidualne nie mogą bezpośrednio występować o dotacje.

Zachęcam do zapoznania się z treścią przewodnika wszystkie osoby, które planują składać wnioski w programie Erasmus+.

Jednocześnie informuję, że najbliższy termin składania aplikacji upływa 1 października 2014 r.

„Przewodnik po programie Erasmus+” w języku polskim – otwórz 

Źródło: http://erasmusplus.org.pl/

Artykuł o działalności Fundacji Aktywizacja w “Pracowniku socjalnym”

pracownik socjalnz 12.2013 okładka

Wczoraj mieliśmy okazję dowiedzieć się, że Fundacja Aktywizacja, znana do niedawna pod nazwą Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo została dopisana do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa, realizowana w takich krajach Unii Europejskiej jak: Polska, Francja, Hiszpania, Włochy, Austria, Niemcy, Szwecja, Belgia, Irlandia, Finlandia, Estonia oraz Luksemburg, promowana przez Komisję Europejską. Karta jest pisemnym zobowiązaniem, podpisanym przez organizację, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Inicjatywa stworzenia polskiej wersji Karty Różnorodności powstała w maju 2011 r.

W związku z powyższym warto przybliżyć kilka inicjatyw, które realizuje Fundacja Aktywizacja na rzecz osób z niepełnosprawnością. Właśnie temu poświęcony został artykuł, który kilka miesięcy temu został opublikowany w miesięczniku “Pracownik socjalny”. Pełna treść artykułu jest dostępna tutaj.

Rola Fundacji Jedyna Taka w przełamywaniu wizerunku kobiet z niepełnosprawnością

pracownik socjalny stopka

Powszechnie wiadomym faktem jest przeświadczenie, że osoby z niepełnosprawnością są mniej wydajne jako pracownicy, zaś kobiety niepełnosprawne są mniej atrakcyjne. Dlatego też powstaje zarówno w Polsce, jak i jeszcze w większym stopniu w innych państwach europejskich wiele pomysłów mających na celu przełamanie tego stereotypu. Tego typu inicjatywy podejmuje w Polsce m.in. Fundacja Jedyna Taka. Najważniejszym działaniem przez nią podejmowanym jest organizacja Wyborów Miss na wózkach. W związku z faktem, że właśnie rozpoczyna się przyjmowanie zgłoszeń uczestniczek do 2 edycji tego wydarzenia, warto przybliżyć czym ono jest, bowiem doskonale wpisuje się ono w działania z zakresu polityki społecznej realizowane przez organizację pozarządową.

 

Od kilku lat pośród wielu działających w Polsce organizacji pozarządowych na szczególną uwagę zasługuje Fundacja Jedyna Taka. Nazwa Fundacji – JEDYNA TAKA – nawiązuje do stwierdzenia, że właśnie każda z podopiecznych organizacji jest JEDYNA TAKA – tzn. jedyna w swoim rodzaju i niepowtarzalnie piękna.

Czytaj pełną treść artykułu opublikowanego w kwietniowym wydaniu miesięcznika “Pracownik socjalny”

Co dla osób z dysfunkcją ruchu oznacza parkowanie na miejscach przeznaczonych dla nich?

 

Parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych, choćby tak na chwilkę, może być czymś dla wielu osób akceptowalnym. W końcu parkuję tylko na moment, dosłownie na 2 minuty, komu to może w czymś zaszkodzić, przecież na pewno nikt w tak krótkim czasie nie będzie chciał korzystać z tego miejsca. To nic, że z tych przysłowiowych 2 minut zrobi się 22, przecież nie widać, by ktoś chciał skorzystać z tego miejsca. W taki sposób wiele osób tłumaczy sobie parkowanie na tzw. kopertach. Co więcej, wiele osób, z różnymi niepełnosprawnościami może uzurpować sobie prawo do tych miejsc. Pamiętać jednak należy, że owe miejsca mają służyć tym, którzy faktycznie ich potrzebują – os. z niepełnosprawnością ruchową.

Poniżej zamieszczony film, znaleziony dzięki Fundacji Jedyna Taka, pokazuje w niespełna 4 minutach, co tak naprawdę czują osoby z niepełnosprawnością ruchową, gdy ktoś bezprawnie zajmie ich miejsce, jak też, z jak dużymi niebezpieczeństwami wiąże się brak możliwości parkowania przez osoby niepełnosprawne na miejscach dla nich przeznaczonych i konieczność poruszania się po terenie parkingu na wózku, będąc często niewidocznym dla samochodów. Czasami, jak np. w poniższym filmie, może to skończyć się tragicznie …

 

I jeszcze ten sam film, tylko z polskimi napisami

 

O tancerce, która straciła nogę podczas zamachu w Bostonie. Dzięki protezie i rehabilitacji znów tańczy na scenie

 

Ta historia pokazuje niesamowitą wolę walki oraz to, że pomimo niepełnosprawności można robić to co się kocha i czym się żyje.

Bomby, które wybuchły podczas maratonu w Bostonie, który miał miejsce 15 kwietnia 2013 roku, ok. godz. 14:49, raniły ponad 250 osób. Jedną z rannych była nauczycielka tańca Adrianne Haslet-Davis. Kobieta doznała na tyle poważnych obrażeń lewej nogi, że lekarze musieli amputować jej fragment.

– Postanowiłam, że nie pozwolę nazywać się ofiarą zamachowca. To w jakiś sposób czyniłoby mnie zależną od niego, jakbym do niego należała, przez niego cierpiała. A ja nie cierpię, ja kwitnę – podkreśliła Adrianne Haslet Davis.

 

Do tego tragicznego dnia pracowała jako instruktorka tańca. Przysięgła sobie, że wróci do ukochanego zajęcia.

6 miesięcy po zamachu, już z dopasowaną protezą, Adrianne przechodzi intensywną rehabilitację i jest dobrej myśli.  

Źródło: http://wiadomosci.wp.pl/

 
Dzięki pomocy spotkanego po zamachu Hugh Herra powróciła na scenę, dając specjalny pokaz w trakcie zorganizowanej w Vancouver konferencji TED.

Adrianne Haslet-Davis mogła znów zatańczyć dzięki specjalnej protezie, jaką skonstruował dla niej Hugh Herr, biomechatronik z Massachusetts Institute of Technology. Haslet-Davis poznała go kilka miesięcy po zamachu, gdy przebywała w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie Herr wygłaszał akurat wykład. W wieku 17 lat Herr sam stracił nogi podczas wypadku w górach, więc doskonale rozumiał swoją nową koleżankę i zgodził się pomóc jej w powrocie do tańca.

Zespół Herra zaczął zatem pracować nad specjalną, przystosowaną do tańca protezą. Efekty jego pracy można było podziwiać w środę, kiedy Haslet-Davis zatańczyła na scenie konferencji TED. Jej występowi przyglądał się Herr, który był jednym z prelegentów. Proteza spisała się bez zarzutu, a Haslet-Davis została nagrodzona przez publiczność gromkimi brawami.

Dzieło zespołu Herra ma jednak pewne wady, w obecnej wersji nie nadaje się np. do codziennego użytku, dlatego tancerka musi korzystać z kilku protez.

A tak wyglądała na scenie podczas pokazu tańca

Źródło: youtube
 

Opracowano na podstawie artykułów w http://natemat.pl/ oraz http://wiadomosci.wp.pl/

Kiedy niepełnosprawny ma prawo pracować krócej?

zatrudnienie ON

 

Według zasad obowiązujących od stycznia 2012 roku osoba niepełnosprawna zaliczana do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności pracuje 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jeżeli posiada odpowiednie zaświadczenie wystawione przez lekarza Skróconą normę czasu pracy stosuje się od dnia przedstawienia pracodawcy zaświadczenia.

Krótszy czas pracy nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia niepełnosprawnego.

 

Jednak ustawa w takiej formie trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. Zaskarżony został przepis, zgodnie z którym nie można było odwołać się od stanowiska lekarza co do niewystawienia zaświadczenia o celowości skróconej normy czasu pracy. W związku z wyrokiem Trybunału osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będzie przysługiwał skrócony czas pracy z mocy prawa. Nie będzie więc konieczności uzyskiwania przez pracownika osobnych zaświadczeń w tym zakresie. Zgodnie z wyrokiem Trybunału obecnie obowiązujący przepis utraci ważność 9 lipca 2014 roku.

 Źródło: Nowa Trybuna Opolska za Polską Organizacją Pracodawców Osób Niepełnosprawnych 

Prawa osób niepełnosprawnych w pracy

Fundacja Aktywizacja  (dawniej: Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo) jakiś czas temu stworzyła bardzo przydatny materiał. Dotyczy on praw osób z niepełnosprawnością w pracy.

Należy pamiętać, że od 10 lipca 2014 r. nastąpi powrót do przepisów z 2012 r. Oznacza to, że osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności nie będą musiały uzyskiwać osobnych zaświadczeń o konieczności skróconego czasu pracy.

Czas pracy osób z niepełnosprawnością, na mocy prawa, będzie wynosił 7 godz. dziennie i 35 godz. tygodniowo 

 

 

Źródło: Fundacja Aktywizacja

Wiem więcej – mogę więcej, czyli moje prawa w pracy from Fundacja Aktywizacja on Vimeo.