niepełnospawni

Warszawski Korowód Integracyjny 2014. Przetłumaczony na jęz.migowy reportaż z wydarzenia

Dwa tygodnie temu w Warszawie odbył się IV Warszawski Korowód Integracyjny. Aby pokazać, jaki jest sens tej imprezy, a także jak ona tak naprawdę wygląda, przygotowano profesjonalny reportaż z tego wydarzenia. Materiał przetłumaczony został na język migowy przy udziale kadry OSWG z ul. Łuckiej w Warszawie oraz młodzieży z inicjatywy “Młodzi Migają Muzykę”. 

W tegorocznym Korowodzie uczestniczyło znacznie ponad 1000 osób. Przeszło 50 podmiotów – publicznych i pozarządowych zaprezentowało to, jak wspiera osoby z niepełnosprawnością. Ponad 280 osób wzięło udział w różnych zawodach sportowych. 

Zapraszam do zapoznania się z reportażem i zachęcam do udostępniania go dalej, by idea Korowodu docierała go jak najszerszego grona osób

Michał Mazur 

 

Jak donosi PAP Komornik nie może zajmować już sprzętu niepełnosprawnych

Komornik sądowy nie zajmie już sprzętu niepełnosprawnych

Od 17 września egzekucji komorniczej nie podlegają przedmioty, które są niezbędne dłużnikowi lub członkowi jego rodziny ze względu na niepełnosprawność. W życie weszła dotycząca tej kwestii zmiana w Kodeksie postępowania cywilnego.

Nowy przepis ma zastosowanie – od dnia wejścia w życie – także do już toczących się postępowań egzekucyjnych.

Uchwaloną w końcu czerwca nowelizację prezydent podpisał w pierwszej połowie sierpnia. Przygotowany przez posłów PO projekt takiej zmiany powstał po opisanych w mediach zdarzeniach, gdy komornik sądowy, egzekwując wyrok wynikający z zadłużenia danej osoby, w ramach zajęcia komorniczego zabierał również takie przedmioty jak np. wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej.
Nowelizacja polega na dopisaniu do zawartej w K.p.c. listy przedmiotów wyłączonych z egzekucji dodatkowego punktu mówiącego o przedmiotach, które są „niezbędne ze względu na niepełnosprawność dłużnika lub członków jego rodziny“. Jak wskazywano, ustawa ma więc na celu zabezpieczenie praw osób niepełnosprawnych w taki sposób, aby uniemożliwić prowadzenie postępowań egzekucyjnych odnośnie rzeczy koniecznych im do funkcjonowania w społeczeństwie.

Wskazywano ponadto, że dotychczas istniały rozbieżności między przepisami K.p.c., a ustawą o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Nowelizacja ma ujednolicić przepisy, gdyż uznano, że nie ma powodów, aby prywatni wierzyciele mieli większe uprawnienia egzekucyjne niż organy publiczne prowadzące egzekucję za pomocą poborców skarbowych.

– Samorząd komorniczy od samego początku wspierał prace nad tą zmianą. Przypadki zajęcia takiego sprzętu w przeszłości były incydentalne i wynikały wyłącznie z życzenia wierzyciela. Dzięki temu, że doszło do tej zmiany, takich wniosków już nie będzie można składać – powiedział PAP Michał Lewandowski z biura prasowego Krajowej Rady Komorniczej.

Źródło: PAP

Już za 2 dni Warszawski Korowód Integracyjny 2014 !!!

baner

Baner promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

 

12.09.2014 r. w Parku Sowińskiego na warszawskiej Woli odbędzie się „Warszawski Korowód Integracyjny”. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie przy współpracy z Dzielnicą Wola już od czterech lat organizuje to wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju wydarzenie.

 

Patronat honorowy nad imprezą objął Pan Jarosław Duda – Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

 

Impreza ma na celu umożliwienie osobom niepełnosprawnym integracji z mieszkańcami Warszawy. Ponadto w czasie Korowodu prezentuje się dostępną dla osób z niepełnosprawnością ofertę pomocową, a także ukazuje jak wielki potencjał tkwi w osobach niepełnosprawnych. W trakcie imprezy, na scenie, odbywają się występy osób niepełnosprawnych z różnych placówek, prezentujące m.in. śpiew, przedstawienia czy skecze.

 

Tak Korowód jest promowany w Radiu Wawa:

 

 

W tym roku strona artystyczna  Korowodu będzie szczególnie atrakcyjna. Imprezę poprowadzi znana z poprzednich edycji, a także z Programu Drugiego Telewizji Polskiej Aleksandra Kostka. Oprócz występu osób niepełnosprawnych reprezentujących poszczególne instytucje planowany jest występ zespołu złożonego z osób niepełnosprawnych z różnych placówek, które od kilku miesięcy regularnie spotykają się na próbach tworząc zespół „Muzyczni Czarodzieje i Przyjaciele”. Główną gwiazdą imprezy będzie natomiast zespół VIDEO.  Co warto podkreślić gwiazda Korowodu przyjeżdża z niepełnosprawną młodzieżą, która będzie na żywo tłumaczyła ich piosenki na język migowy (inicjatywa: Młodzi Migają Muzykę). Dodatkowo VIDEO szykuje kolejne niespodzianki, które jeszcze bardziej uatrakcyjnią formułę tegorocznego Korowodu.

 

Oprócz tego co na scenie i tego co w namiotach, planowane jest ustawienie strefy profilaktyki zdrowotnej, gdzie każdy będzie mógł zrobić profilaktyczne badania, jak też zaczerpnąć porady lekarskiej czy dietetyka. Dodatkowo na terenie parku wystawione będą samochody specjalistycznie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie zabraknie też strefy aktywności sportowej, z różnymi konkurencjami, w których każdy będzie mógł wziąć udział. Co ciekawe, organizatorzy Korowodu wpisują się też w inicjatywę jedzenia jabłek, bowiem tak jak w roku ubiegłym, każdy kto przyjdzie na Korowód otrzyma jabłuszko z polskiego sadu z laserowo wykonanym napisem „Warszawski Korowód Integracyjny”. Ponadto niepełnosprawni ze Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi” przygotowują poczęstunek dla wszystkich uczestników, dzięki czemu każdy kto przyjdzie na Korowód będzie mógł nieodpłatnie zjeść bigos, czy też fasolkę po bretońsku.

Inne elementy wizualnej identyfikacji WKI 2014 prezentują się następująco:

 

naklejka wki 2014

 

Oficjalny plakat promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

korowód plakat

Plakat promujący Warszawski Korowód Integracyjny 2014

 

Zachęcam do obejrzenia strony Warszawskiego Korowodu Integracyjnego na portalu Facebook: 
https://www.facebook.com/WarszawskiKorowodIntegracyjny 

 

Jako osoba odpowiedzialna za organizację tego oraz wszystkich poprzednich edycji Warszawskiego Korowodu Integracyjnego Serdecznie Zapraszam do udziału w przygotowywanej imprezie!

Michał Mazur

 

Program “Aktywny samorząd” w Warszawie

 

Logo Programu Aktywny samorząd

Zgodnie z założeniami Europejskiego Modelu Społecznego Unii Europejskiej i Rady Europy niezwykle ważną rolę w obszarze ochrony osób z niepełnosprawnością przed wykluczeniem społecznym odgrywają władze regionalne i lokalne. Odpowiednio zaprojektowana i wdrożona polityka społeczna państwa wobec tych osób stanowi inwestycję, która przynosi korzyści wszystkim obywatelom i całemu społeczeństwu.

Program „Aktywny samorząd jest jednym z elementów współpracy pomiędzy instytucjami samorządowymi szczebla powiatowego
a organami administracji rządowej.

Nadrzędnym celem powyższego programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów
programu – osób niepełnosprawnych – w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Głównymi realizatorami Programu są powiatowe centra pomocy rodzinie, które rozpatrują wnioski zainteresowanych osób, zawierają stosowne umowy, jak też rozliczają umowy i przekazują dotację.

Poniższa prezentacja wyjaśnia, jakie zadania w ramach tego Programu realizowane są w Warszawie przez Stołeczne Centrum Osób Niepełnosprawnych.

Otwórz prezentację

INFORMATOR DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 2014

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wraz z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych opublikował “Informator dla osób niepełnosprawnych”. Powstał on z inicjatywy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

OKŁADKA INFORMATORA dla osób niepełnosprawnych 2014

Informator dla osób niepełnosprawnych 2014

Znajdują się w nim najważniejsze informacje przydatne osobom niepełnosprawnym, dotyczące m.in. zasad przyznawania rent, orzecznictwa lekarskiego, rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uprawnień pracowniczych, zasad dofinansowywania pracodawców z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz instytucjonalnego wsparcia takich osób.

W „Informatorze” poruszana jest także problematyka zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, oraz procedur ich realizacji przez różne podmioty.

Pełna informacja o programach i formach wsparcia osób niepełnosprawnych znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl, w zakładce „Programy i zadania PFRON”.

Zestawienie zagadnień poruszanych w publikacji:

  • Renta z tytułu niezdolności do pracy
  • Renta socjalna
  • Orzecznictwo lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
  • Działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
  • Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych
  • Wsparcie osób niepełnosprawnych ze środków PFRON – przegląd zadań i realizatorów, w tym między innymi:

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej, których celem jest wsparcie pracodawców

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji zawodowej służące wsparciu indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez samorząd powiatowy w ramach rehabilitacji społecznej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez PFRON w ramach rehabilitacji zawodowej, mające na celu wsparcie indywidualnych osób niepełnosprawnych

– Zadania realizowane przez PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej, i społecznej

  • Adresy oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  • Adresy biura oraz oddziałów terenowych PFRON

Pobierz informator 

 

 

 

Uprawnienia pracownika niepełnosprawnego – prezentacja

zatrudnienie ON

 

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opublikowało kilka interesujących prezentacji po konferencjach poświęconych kwestii aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością.

 

 

Jedna z opublikowanych prezentacji dotyczyła kwestii uprawnień pracownika niepełnosprawnego.

 

Ponieważ nie każda osoba z niepełnosprawnością jest świadoma przysługujących jej praw, wynikających z faktu posiadania orzeczenia, udostępniam Państwu ten interesujący materiał. Prezentacja jest o tyle ciekawa, że odnosi się do zmian w przepisach o czasie pracy pracowników ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tego sprawie. Można w niej znaleźć także kilka ciekawych przykładów tłumaczących jak stosować konkretne zapisy.

Otwórz prezentację 

Zapraszam do lektury

Michał Mazur

Sejm przywrócił skrócony czas pracy dla niepełnosprawnych

badc2a708ed8fc6ba802eeae551f37cc

 

Jak informuje PAP Sejm uchwalił we wtorek ustawę przywracającą regułę, że osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracują nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo. Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego.

 

Za przyjęciem ustawy głosowało 429 posłów, jedna osoba była przeciwko, a dwie wstrzymały się od głosu.

Projekt ustawy został przygotowany przez rząd i trafił do Sejmu jako pilny, ponieważ 10 lipca mija termin, jaki TK dał na przygotowanie nowych przepisów.

W 2012 r. wydłużono czas pracy osoby niepełnosprawnej z 7 do 8 godzin dziennie. Pracownicy o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogli pracować w skróconych normach czasu pracy tylko na wniosek lekarza. TK w czerwcu 2013 r. zakwestionował przepis uzależniający stosowanie skróconego wymiaru czasu pracy od uzyskania zaświadczenia od lekarza.

Trybunał wskazał, że przepis ten jest sprzeczny z konstytucją m.in. dlatego, że nie przewiduje żadnej procedury odwoławczej w razie odmowy wystawienia zaświadczenia o konieczności zastosowania skróconej normy czasu pracy.

Ustawa realizuje ten wyrok i przywraca stan sprzed 2012 r., kiedy to siedmiogodzinny czas pracy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności obowiązywał z mocy prawa, bez wymogu uzyskiwania zaświadczeń lekarskich.

Zgodnie z ustawą czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym i umiarkowanym nie będzie mógł przekroczyć 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Podobny do rządowego projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przygotował też Senat i w maju skierował go do Sejmu.

Projekt został przygotowany przez senacką komisję ustawodawczą. Tak samo jak rządowy ma na celu dostosowanie prawa do wyroku TK i przywraca rozwiązanie sprzed 2012 r., przewidujące, że osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności korzysta ze skróconego wymiaru czasu pracy z mocy prawa (7 godz. na dobę i 35 godz. tygodniowo).

Ponadto w projekcie senackim dodatkowo zapisano, że pracownik może wystąpić o zaświadczenie o zdolności do pracy w dłuższym wymiarze. Projekt ustawy wprowadza także możliwość odwołania się od orzeczenia lekarza – zarówno przez pracownika, jak i pracodawcę.

Rząd negatywnie zaopiniował senacki projekt, uznając, że zawiera on nadmierną regulację.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy – prezentacja po konferencji

 zrzut ekranu strona pelnomocnika

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych opublikowało interesującą prezentację, która może okazać się przydatna w szczególności dla pracodawców zainteresowanych zatrudnianiem osób z niepełnosprawnością, więc także i tym, którzy chcą włączać kwestię niepełnosprawności do swoich strategii społecznej odpowiedzialności.

Prezentacja pt. “Zarządzanie Niepełnosprawnością w Miejscu Pracy” porusza zagadnienia dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych, ich rekrutacji, dostosowania/przystosowania stanowiska pracy – wyjaśnienia o co chodzi w tych formach wsprarcia?, jak też racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnością w miejscu pracy. Autorka prezentacji p. Alina Wójtowicz-Pomierna z Biura Pełnomocnika  Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych opisuje też doświadczenia Biura w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnością.

Cała prezentacja dostępna jest tutaj 

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest jednym z programów operacyjnych w ramach którego realizowane będą projekty w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2014-20). PO WER zastąpi funkcjonujący w kończącej się perspektywie finansowej komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Europejska zatwierdziła już zapisy PO WER, co daje drogę do opracowywania szczegółowych dokumentów wykonawczych, pozwalających na realizację projektów i korzystanie ze środków. Projekty w ramach PO WER finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponieważ PO WER stanowić będzie ważne narzędzie finansowe walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i w jego ramach realizowanych będzie wiele projektów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, postanowiłem przybliżyć w miesięczniku “Pracownik socjalny” założenia tego programu. Cały artykuł dostępny jest tutaj

pracownik socjalny stopka

Michał Mazur