ISO 26000

Informowanie o stosowaniu PN-ISO 26000

Wśród podmiotów realizujących strategie społecznie odpowiedzialnego biznesu rozpowszechniona jest praktyka stosowania się do zaleceń normy odnoszącej się do CSR – ISO 26000. Przedsiębiorcy często decydują się na dokonywanie audytów w zakresie prowadzenia działalności przestrzegając wytycznych podanych w normie ISO 26000.

W związku z faktem, że wielu przedsiębiorców niewłaściwie powołuje się na swoich stronach i w przygotowywanych dokumentach na normę ISO 26000, Polski Komitet Normalizacyjny opublikował informację, jak komunikować stosowanie PN-ISO 26000.

ISO 26000

Oto informacja ze strony PKN:

Poniżej podano tłumaczenie dokumentu opracowanego przez ISO 26000 PPO SAG Social Responsibility, dotyczącego sposobu informowania o stosowaniu ISO 26000.

Te same zasady dotyczą informowania o stosowaniu PN-ISO 26000.

 

 

ISO 26000 PPO SAG

Social responsibility

 

Protokół dotyczący sposobu informowania o ISO 26000

Organizacje, które chcą informować o stosowaniu (korzystaniu z) normy ISO 26000, powinny starannie wybierać sformułowania. Z tekstu ISO 26000 wyraźnie wynika, że jest to norma o charakterze wytycznych i nie jest przeznaczona do stosowania dla celów certyfikacji. Niniejszy protokół został opracowany przez ISO 26000 Post Publication Organization na podstawie dotychczasowego doświadczenia i celem jego jest podanie wytycznych dotyczących poprawnych sformułowań oraz sformułowań niewłaściwych, których należy unikać podczas informowania o stosowaniu ISO 26000.

Sformułowania poprawne
Wykorzystanie normy ISO 26000 do integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji
Stosowanie normy ISO 26000 do integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania odpowiedzialnego społecznie w organizacji
Uznanie ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne
Na podstawie ISO 26000
Realizowanie (Przestrzeganie) wytycznych podanych w ISO 26000
Inspirowane przez  ISO 26000
Sformułowania niewłaściwe
…certyfikowane na zgodność z ISO 26000
…weryfikowane na zgodność z ISO 26000
…zgodnie z ISO 26000
…zgodność z ISO 26000
…spójność z ISO 26000
…ocenione wg ISO 26000
…spełnia wymagania ISO 26000

UWAGA:

Chociaż wyrażenie “wdrożyć  normę” jest szeroko stosowane i często rozumiane w znaczeniu “stosować normę”, PPO uważa, że może być ono mylące w przypadku stosowania w kontekście normy zawierającej tylko wytyczne. Dlatego, chociaż wyrażenie to nie jest wyspecyfikowane w niniejszym dokumencie jako niewłaściwe, jeżeli jest to możliwe, zalecane jest jednak stosowanie innych wyrażeń.

Przykład dobrego sposobu informowania o stosowaniu ISO 26000

Organizacja X:

Wykorzystywaliśmy/stosowaliśmy ISO 26000 jako przewodnik/strukturę ramową/podstawę do integracji/ wdrożenia społecznej odpowiedzialności do naszych wartości i praktyk.

Organizacja Y:

Uznajemy ISO 26000 za dokument odniesienia zawierający wytyczne dotyczące integracji/wdrożenia społecznej odpowiedzialności/ postępowania społecznie odpowiedzialnego.

Czytaj dokument w oryginale

Wdrażać CSR można także w bardzo małych firmach – Przykład firmy LULULAJ

lululaj

Powszechnie wydawać by się mogło, że tylko przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej kilku pracowników mogą wdrażać CSR. Nie jest to jednak prawdą. Doskonałym przykładem bardzo małej firmy – bo prowadzonej przez małżeństwo – jest firma LULULAJ. To przedsiębiorstwo, które zajmuje się produkcją mebli dla dzieci, aplikując o środki finansowe ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, podjęło się wdrożenia u siebie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. Projekt LULULAJ jest realizowany od 1 czerwca 2014 r. do 28 lutego 2015 r.

W ramach tego projektu zaplanowano między innymi:

– stworzenie Strategii CSR firmy, uwzględniającej działania w zakresie własnego personelu, środowiska i społeczności lokalnej,

– realizację audytu na zgodność z zaleceniami normy ISO 26000,

– stworzenie raportu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa,

– działania w obszarze środowiska naturalnego, w tym:

  • stworzenie systemu odpylania w stolarni
  • stworzenie systemu odpylania w lakierni wraz z nawiewem ciepłego powietrza,
  • zakup  wyrówniarko-grubiarki Hammer z wałem Silent Power

LULULAJ zaplanowało na końcu nakręcenie filmu z realizacji projektu i wdrażania założeń CSR w przedsiębiorstwie. Więcej szczegółów na temat realizowanego projektu, jak i samej firmy znaleźć można na stronie internetowej LULULAJ .

Zadanie stworzenia strategii CSR firmy, jak i przeprowadzenia audytu do normy ISO 26000 oraz stworzenia pierwszego raportu odpowiedzialności społecznej zostało powierzone firmie synergy4m.