fundusze europejskie

Konsultacje społeczne standardów dostępności

 

 

logo funduszy europejskich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju    zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych standardów dostępności, które będą obowiązkowe do stosowania w projektach unijnych. Dokument z projektem oraz plik służący do zgłaszania uwag można znaleźć tutaj 

Poniżej informacja ze strony konsultacji

Wszelkie uwagi można zgłaszać wyłącznie na formularzu zgłaszania uwag do dnia 14 lutego 2018 roku na adres poczty elektronicznej: paulina.tarsa@mr.gov.pl.

Dokument

Załączniki (3)

 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 jako narzędzie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

euro

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) jest jednym z programów operacyjnych w ramach którego realizowane będą projekty w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (lata 2014-20). PO WER zastąpi funkcjonujący w kończącej się perspektywie finansowej komponent centralny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Komisja Europejska zatwierdziła już zapisy PO WER, co daje drogę do opracowywania szczegółowych dokumentów wykonawczych, pozwalających na realizację projektów i korzystanie ze środków. Projekty w ramach PO WER finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponieważ PO WER stanowić będzie ważne narzędzie finansowe walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym i w jego ramach realizowanych będzie wiele projektów na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych, postanowiłem przybliżyć w miesięczniku “Pracownik socjalny” założenia tego programu. Cały artykuł dostępny jest tutaj

pracownik socjalny stopka

Michał Mazur